URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  • Urząd Marszałkowski oraz Urząd Gminy Biały Dunajec zapraszają mieszkańców Gminy Biały Dunajce na...

  • FIO Małopolska Lokalnie Południe: możesz zdobyć mały grant na lokalną inicjatywę.

  • Spotkanie informacyjne Podhalańskiej Lokalnej Grupy Działania w Gminie Biały Dunajec.

 

 

 

Poniżej znajdują się wskazówki dla mieszkańców terenów na których zostaną wyłożone immunoprzynęty do zwalczania wścieklizny u lisów.

 

Czytaj więcej: Małopolski Wojewódzki Lekarz...

plakat318

 

Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie będą podlegały osoby fizyczne i prawne na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Opłacie  będzie podlegało  70% lub więcej części nieruchomości. Ustawa  przewiduje stawki opłat od 0,10 zł/m2/rok do  1 zł/m2/rok, tj. minimalną wartość w przedziale od 245 zł do 2450 zł od podmiotu. Dochód z opłat w 90 % będzie stanowił wpływy budżetu państwa, a w 10 % budżetu gminy.
Osoby zobowiązane  do uiszczenia opłaty zostaną powiadomione pisemnie, przy czym informacja będzie zawierała wysokości opłaty, sposób naliczenia, terminy płatności, możliwości złożenia reklamacji.
Rozpoznanie skali nałożonego obowiązku wymaga przeprowadzenia analiz przestrzennych, rozwiązania wątpliwości prawnych, wykonania zestawień osób zobowiązanych, sporządzenia i wysyłki do nich informacji o opłacie. Przewiduje się, że osoby zobowiązane  do opłat zostaną powiadomione  do końca I kwartału br. W przypadku dużej ilości osób zobowiązanych, wielu wątpliwości interpretacyjnych  i konieczności przeprowadzenia zmian reorganizacyjnych w Urzędzie Gminy,  termin przekazania informacji może ulec zmianie.

 

 

 

PMU 5136

W dniu 12 marca 2018 r. do Białego Dunajca przyjechał minister infrastruktury Pan Andrzej Adamczyk. Odbyła się oficjalna inauguracja budowy mostu na drodze krajowej „zakopiance”. W uroczystym spotkaniu wziął również udział wojewoda małopolski Pan Piotr Ćwik, posłowie na sejm : Pani Anna Paluch i Pan Edward Siarka, Pan senator Jan Hamerski, starosta powiatu tatrzańskiego Pan Piotr Bąk, wicestarosta Pan Jerzy Zacharko, radny sejmiku małopolskiego Pan Jan Piczura, burmistrz Zakopanego Leszek Dorula z zastępcą Panią Agnieszką Gąsienicą, wójt gminy Szaflary Pan Rafał Szkaradziński. Obecni byli również przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie – Pan dyrektor Tomasz Pałasiński, Pani zastępca dyrektora Agnieszka Wachowska, Pan naczelnik Henryk Szmul a także przedstawiciele wykonawcy – firmy IMB Podbeskidzie.

 

Zdjęcia wykonał Pan Paweł Murzyn.

 

ZAPRASZAMY DO GALERII Z INAUGURACJI.

METEO

logom

banerbiznes

emocni

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko