URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

  Szanowni Mieszkańcy,   Wójt Gminy Biały Dunajec informuje, że zgodnie z art.3...

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane Nagrody Wójta dla nauczycieli.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty życzę dużo szczęścia i radości z...

Ogłoszenie

  Wójt Gminy Biały Dunajec informuję, że w dniach 15 i 16 października 2021 r., czyli...

  • Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

  • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane Nagrody Wójta dla nauczycieli.

  • Ogłoszenie

 

z6

 

 

 

3 grudnia 2015 roku zakończył się drugi tj. ostatni cykl zajęć nauki pływania.


Zajęcia odbywały się na krytej pływalni C.O.S. w Zakopanem, na której zapewniona była fachowa opieka instruktora i ratownicza. Celem programu było podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, nabycie podstawowych umiejętności pływackich, profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa, wzrost bezpieczeństwa podczas korzystania z odpoczynku zbiornikami wodnymi.


Założone rezultaty programu zostały osiągnięte. Uczniowie zdobyli podstawowe umiejętności pływackie, wiedzą jakie zagrożenia czyhają na różnego rodzaju kąpieliskach oraz wiedzą jak rozważnie i aktywnie spędzać wolny czas nad wodą.


W projekcie „Już pływam” w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” realizowanego w 2015 roku wzięło udział łącznie 105 uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy Biały Dunajec. Od 3 kwietnia do 3 grudnia 2015 r. obyły się dwa cykle szkoleniowe.


Projekt był współfinansowany przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski w wysokości 9 760,00 zł.

 

Czytaj więcej...

 

head15 czerwca 2015 roku zakończył się pierwszy cykl zajęć nauki pływania.
60 uczniów Szkół Podstawowych z terenu gminy Biały Dunajec, od 8 kwietnia do 15 czerwca 2015 r., uczestniczyło w zajęciach nauki pływania zorganizowanych w ramach programu „Już pływam”, realizowanego przy wsparciu finansowym Marszałka Województwa Małopolskiego.
Zajęcia odbywały się na krytej pływalni C.O.S. w Zakopanem, na której zapewniona była fachowa opieka instruktora i ratownicza. Celem programu było podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, nabycie podstawowych umiejętności pływackich, profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa, wzrost bezpieczeństwa podczas korzystania z odpoczynku zbiornikami wodnymi.
Założone rezultaty programu zostały osiągnięte. Uczniowie zdobyli podstawowe umiejętności pływackie, wiedzą jakie zagrożenia czyhają na różnego rodzaju kąpieliskach oraz wiedzą jak rozważnie i aktywnie spędzać wolny czas nad wodą. Drugi cykl zajęcie będzie odbywał się w okresie od 14 września do 15 grudnia 2015 roku.

 

Zapraszamy do galerii. 

 

Czytaj więcej...

 

kapital

 

Zakończyliśmy prace związane z realizacją projektu "Lepszy strat" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.01-12-078/14-00 z Województwem Małopolskim - Małopolskim Urzędem Pracy w Krakowie o dofinansowanie projektu systemowego w Gminie Biały Dunajec.

 

Czytaj więcej...

 

log

 

Gmina Biały Dunajec zakończyła prace dotyczące operacji „Odnowienie małej architektury sakralnej – pionizacja i konserwacja murowanej kapliczki pw. św. Jana Nepomucena autorstwa Wojciecha Kułacha Wawrzyńcoka w Gliczarowie Dolnym”.

Prace były realizowane w ramach konkursu „Kapliczka”.

 

Czytaj więcej...

 

kapliczki

 

Gmina Biały Dunajec zakończyła prace dotyczące operacji „Budowa ogólnodostępnego boiska wiejskiego w Gliczarowie Dolnym”.

Prace były realizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” realizowanego w ramach Programu, osi 4 „Leader”, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

 

Czytaj więcej...

spisl 

pz

barszcz


ochrona1

 

 

 

senior

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko