URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

  Szanowni Mieszkańcy,   Wójt Gminy Biały Dunajec informuje, że zgodnie z art.3 ust.3...

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane Nagrody Wójta dla nauczycieli.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty życzę dużo szczęścia i radości z...

Ogłoszenie

  Wójt Gminy Biały Dunajec informuję, że w dniach 15 i 16 października 2021 r., czyli w...

  • Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

  • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane Nagrody Wójta dla nauczycieli.

  • Ogłoszenie

 

pr1

 

Gmina Biały Dunajec w dniu 03 kwietnia 2018 roku podpisała Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych w Gminie Biały Dunajec”.
Gmina Biały Dunajec otrzymała dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 5 Ochrona środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem długofalowym projektu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania wyrobów zawierających azbest na zdrowie człowieka i środowisko przyrodnicze.
Celem bezpośrednim projektu jest ograniczenie występowania na terenie Gminy Biały Dunajec wyrobów zawierających azbest poprzez usunięcie, wywiezienie i utylizację pokrycia dachowego z eternitu z gospodarstw domowych.
 
Przeprowadzona kompleksowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami akcja mająca na celu sukcesywne usuwanie wyrobów azbestowych z terenu gminy, oraz jego utylizacja przełoży się bezpośrednio na poprawę kondycji zdrowotnej mieszkańców i osób odwiedzających Gminę
Biały Dunajec.
 
W ramach zadania zostaną zrealizowane działania polegające na:
1. usuwaniu wyrobów azbestowych: demontaż pokrycia dachowego z wyrobów azbestowych ze 150 budynków oraz wywóz i utylizacja azbestu składowanego azbestu 37 budynków.
2. podniesieniu świadomości ekologicznej: działania promocyjne oraz działania edukacyjne prowadzone wśród mieszkańców oraz w 5 Szkołach Gminy Biały Dunajec.
 
Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2020
Dofinansowanie z godnie z umową nr RPMP.05.02.02-12-0492/17-00-XVII/92/FE/18 zawartą w dniu 03 kwietnia 2018 r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Biały Dunajec, wynosi 435 603,28 PLN.

 

 

 

 

spisl 

pz

barszcz


ochrona1

 

 

 

senior

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko