URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

  Szanowni Mieszkańcy,   Wójt Gminy Biały Dunajec informuje, że zgodnie z art.3 ust.3...

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane Nagrody Wójta dla nauczycieli.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty życzę dużo szczęścia i radości z...

Ogłoszenie

  Wójt Gminy Biały Dunajec informuję, że w dniach 15 i 16 października 2021 r., czyli w...

  • Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

  • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane Nagrody Wójta dla nauczycieli.

  • Ogłoszenie

 

pr1

 

Gmina Biały Dunajec w dniu 28 grudnia 2017 roku podpisała Umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Wymiana Źródła ciepła na paliwo stałe w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Biały Dunajec”.
Gmina Biały Dunajec otrzymała dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 4 Regionalna polityka energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Jednym z celów wyznaczonych do osiągnięcia do 2020 roku jest zmniejszenie zużycia energii o 20%. Celem Projektu jest ograniczenie emisji w budynkach mieszkalnych Gminy Biały Dunajec redukcja CO2, redukcja emisji pyłu PM10 i PM2,5. Projekt będzie miał na celu również szerzenie wiedzy na temat korzyści z punktu widzenia ochrony zdrowia i środowiska.

Projekt pozytywnie wpłynie na poprawę stanu środowiska w skali lokalnej dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń. Realizacja projektu przyczyni się również do osiągnięcia celu zwiększenia efektywności energetycznej ponieważ wymiana kotłów jest uwarunkowana wykonaniem termomodernizacji w zakresie zgodnym z audytem.

W ramach zadania zostaną zrealizowane działania polegające na:
1. Wymianie kotłów na paliwa stałe: Wymiana starych nisko sprawnych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na nowe ekologiczne kotły węglowe 45 szt. Zostaną wykonane prace przystosowawcze instalacji wewnętrznej kotłów na ekogroszek.
2. Działania na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej: kampania edukacyjna prowadzona będzie wśród mieszkańców – odbiorców końcowych. W ramach działania odbędą się dwa spotkania edukacyjno – informacyjne. Zostanie przeprowadzony konkurs w szkołach podstawowych w Gminie Biały Dunajec na plakat pod hasłem „Stop niskiej emisji”. W Szkołach zostaną przeprowadzone kampanie edukacyjno – ekologiczne związane z niską emisją.

Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2019
Dofinansowanie z godnie z umową nr RPMP.04.04.03-12-0162/17-00-XVII/546/FE/17 zawartą w dniu 28 grudnia 2017 r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Gminą Biały Dunajec, wynosi 417 065,74 PLN.

 

 

spisl 

pz

barszcz


ochrona1

 

 

 

senior

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko