URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

  Szanowni Mieszkańcy,   Wójt Gminy Biały Dunajec informuje, że zgodnie z art.3 ust.3...

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane Nagrody Wójta dla nauczycieli.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty życzę dużo szczęścia i radości z...

Ogłoszenie

  Wójt Gminy Biały Dunajec informuję, że w dniach 15 i 16 października 2021 r., czyli w...

  • Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

  • Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane Nagrody Wójta dla nauczycieli.

  • Ogłoszenie

 

Dnia 10 listopada 2017 roku zakończyły się prace związane z realizacją projektu nr RPMP.04.03.02-12-0314/16 pn. „Kompleksowa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Białym Dunajcu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 zgodnie z umową nr RPMP.04.03.02-12-0314/16-00-XVII/97/FE/17 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna polityka energetyczna.

 

Realizacja zadania rozpoczęła się dnia 7 czerwca 2017 roku. W okresie od czerwca do listopada została przeprowadzona termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Białym Dunajcu. W ramach kompleksowej termomodernizacji zostały wykonane prace polegające na ociepleniu ścian zewnętrznych poniżej i powyżej gruntu a następnie została wykonana wyprawa elewacyjna ścian powyżej gruntu, wymianie okien na szczelne wraz z montażem nawiewników higrosterowanych, wymianie drzwi na szczelne, wymianie centralnego ogrzewania. Został również wykonany montaż i wpięcie do wewnętrznej instalacji elektrycznej paneli fotowoltaicznych na dachu w ilości 30 paneli polikrystalicznych o mocy 280 W, razem moc 4,8 kW. Wymieniono również oświetlenie wewnętrzne żarowe i świetlówek.

 

W ramach realizacji Projektu osiągnięto cel jakim było tworzenie warunków wpływających na ochronę klimatu poprzez zmniejszenie zużycia energii w wyniku termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w gminie Biały Dunajec oraz podniesienie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Białym Dunajcu poprzez kompleksową termomodernizację.

 

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jak również do rozwiązania problemu jakim był zły stan budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Białym Dunajcu. Po realizacji projektu budynek szkoły odpowiada standardom energetycznym obecnie obowiązującym.

 

Łączna kwota udzielonej dotacji wyniosła zgodnie z umową wyniosła 554 605,71 zł.

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

ZAPRASZAMY DO GALERII

 

spisl 

pz

barszcz


ochrona1

 

 

 

senior

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko