URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  • Dane kontaktowe firm wykonujących zimowe utrzymanie dróg w Gminie Biały Dunajec

  •  „Uczelnia oczami dziecka”

    „Uczelnia oczami dziecka”

  • Spotkanie informacyjne dotyczące Programu Czyste Powietrze

    Spotkanie informacyjne dotyczące Programu Czyste Powietrze

 

kapital

 

 

„LEPSZY START”

 

Gmina Biały Dunajec realizuje projekt „Lepszy start”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości pracy 7 oddziałów przedszkolnych w 5 szkołach Podstawowych w gminie Biały Dunajec poprzez doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci
3 i 4 letnich w terminie do 31.12.2014 roku. W ramach projektu zostaną także wykonane place zabaw w oddziałach przedszkolnych w: Białym Dunajcu, Gliczarowie Górnym, Gliczarowie Dolnym oraz Sierockiem.

Czas trwania projektu od 1.08.2014 r. do 31.12.2014 r.

Wartość projektu w 100% dofinansowana w kwocie 533 298,15 zł na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.01-12-078/14-00 zawartej w dniu 28 maja 2014 r. z czego 85 % środków pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego, natomiast 15 % z krajowych środków publicznych.

 

 

 

spisl 

pz

barszcz


ochrona1

 

 

 

senior

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko