URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZĄD GMINY BIAŁY DUNAJEC
 URZAD GMINY BIAŁY DUNAJEC
  • Dane kontaktowe firm wykonujących zimowe utrzymanie dróg w Gminie Biały Dunajec

  •  „Uczelnia oczami dziecka”

    „Uczelnia oczami dziecka”

  • Spotkanie informacyjne dotyczące Programu Czyste Powietrze

    Spotkanie informacyjne dotyczące Programu Czyste Powietrze

kapliczki

Gmina Biały Dunajec zakończyła prace dotyczące operacji „Odnowienie małej architektury sakralnej w postaci kapliczki pw. Św. Jana Nepomucena autorstwa Wojciecha Kułacha Wawrzyńcoka w Gliczarowie Górnym”.

Prace były realizowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W ramach przeprowadzonych prac zostały wykonane następujące czynności:

- dziki wątek: usunięcie warstwy pobiały i cementowych spoin, usunięcie mchów i porostów, nasączenie kamienia środkiem biobójczym, wzmocnienie struktury kamienia, wykonanie iniekcji i uzupełnień kamienia.

 

 

- rzeźba polichromia i złocenie: oczyszczenie nawarstwia parą wodną, usunięcie istniejącej czarnej fałszywej patyny, pozostałości farb, starych spoin, wykonanie wzmocnienia struktury kamienia, założenie zbrojenia i trzpieni, uzupełnienie ubytków, przywrócenie pierwotnej kolorystyki, wykonanie punktowania.

- podstawa: oczyszczenie nawarstwia parą wodną, usunięcie istniejącej czarnej fałszywej patyny, pozostałości farb, starych spoin, wykonanie wzmocnienia struktury kamienia, założenie zbrojenia i trzpieni, uzupełnienie ubytków, przywrócenie pierwotnej kolorystyki, wykonanie punktowania.

- baldachim: demontaż żelaznego zadaszenia, usunięcie wtórnych przemalowań, zabezpieczenie farbą podkładową, wykonanie podkładu pod złocenia, złocenia oraz ich zabezpieczenie.

- kuta obudowa wnęki: odtworzenie obudowy wnęki, wykonanie warstwy wykończeniowej,, zabezpieczenie farbą podkładową, wykonanie podkładu pod złocenia, złocenia oraz ich zabezpieczenie.

Odnowienie kapliczki przyczyniło się do podniesienia atrakcyjności wsi Gliczarów Górny i Gminy Biały Dunajec. Pobudzi to ruch turystyczny.

Całkowity koszt realizacji operacji wyniósł 31 616,00 zł. z czego 24 178,28 zł. pochodziło z dotacji udzielonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego na podstawie umowy nr 01745-6930-UM0641373/12 zawartej w dniu 17 września 2013 r.

 

123

spisl 

pz

barszcz


ochrona1

 

 

 

senior

 

kar 

SES1

MPOZ

 

mikro

 

METEO

logom

banerbiznes

2519

Porady Prawne

pomoc

Do Wynajęcia - Oferta

Wywóz Odpadów

Harmonogram

green2

ibuk

sowa

Gminy Partnerskie

 

 

Gmina Sianów

sianow

 

Gmina Chrzypsko Wielkie

chrzypsko